Ipilimumab dla pacjentów z nawrotem po przeszczepie allogenicznym

Utrata zależnej od dawców immunologicznej aktywności przeciwnowotworowej po allogenicznym hematopoetycznym transplantacji komórek macierzystych (HSCT) pozwala na nawrót nowotworów hematologicznych. Postawiliśmy hipotezę, że blokada punktu kontrolnego ustalona poprzez celowanie w białko 4 związane z limfocytami T z ipilimumabem może przywrócić reaktywność przeciwnowotworową poprzez efekt przeszczepu przeciw nowotworowi. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe badanie fazy / 1b, zainicjowan...

Wyniki pięcioletnie po usunięciu z pompy lub wszczepieniu pomostowania tętnicy wieńcowej w obrębie pompy ad 6

Indeks masy ciała jest to waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach. Aby przetestować spójność i trafność naszych wyników, zbadaliśmy efekty leczenia w różnych podgrupach. Nie stwierdzono istotnych interakcji między procedurą CABG a dowolnymi zmiennymi podgrupy, z wyjątkiem stanu cukrzycy (rysunek 2 i tabela S5 w dodatkowym dodatku). W 4,8 roku po randomizacji wśród chorych na cukrzycę drugi wynik leczenia pierwotnego wystąpił u 250 pacjentów (22,7%) w grupie bez pompy iu...

Ocrelizumab versus Interferon Beta-1a w nawracającym stwardnieniu rozsianym ad 5

W badaniu OPERA I 366 z 410 pacjentów (89,3%) w grupie leczonej ocrelizumabem i 340 z 411 (82,7%) w grupie otrzymującej interferon beta-1a ukończyło 96-tygodniowe leczenie; w badaniu OPERA II, 360 z 417 pacjentów (86,3%) i 320 z 418 (76,6%) odpowiednio ukończyło 96-tygodniowe leczenie (ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Nie było interakcji między grupą leczoną a próbą, co pozwoliło na łączenie danych dla wcześniej zaplanowanej analizy hierarchicznej (Tabela S9 w Dodatku Uzupełniającym). W zbiorczej a...

Sok "chemiczny" powstaje na drodze humoralnej

Śmierć wymaga nieodwracalnej utraty krytycznej funkcji. W przypadku śmierci mózgu wymagana jest nieodwracalna utrata wszystkich funkcji mózgu. Są przypadki związane z hipotermią lub depresją centralnego układu nerwowego, w których pacjent chwilowo doświadcza utraty wszystkich funkcji mózgu, tylko po to, aby ta funkcja powróciła. Neurolodzy twierdzą, że taka odwracalna strata jest wykluczona z jakiejkolwiek definicji śmierci, tak że śmierć jest wyraźna tylko wtedy, gdy istnieje duża pewność ...

Najnowsze zdjęcia w galerii ortopedawarszawa:

325#rwa ramienna objawy , #schizofrenia paranoidalna rokowania , #usg jamy brzusznej rzeszów , #protezy akrylowe , #radiukiewicz grzegorz , #bostonka powikłania , #allegro czestochowa , #choroba bostońska zarażanie , #przychodnia aon rembertów , #dr marek bardadyn ,