Przewód najadrza

Przewód najądrza, stanowiący rodzaj kolektora dla przewodów wyprowadzających, jest niezwykle wydłużony, ponieważ zaś objętość najądrza jest dość ograniczona, stąd powstaje konieczność przyjęcia przez przewód ten przebiegu krętego, misternie pozwijanego. Tworzy on trzon i ogon najądrza. Na poziomie ogona najądrza przewód najądrza przechodz...

sprawy fizyko-chemiczne

Te sprawy fizyko-chemiczne przeczyłyby istnieniu specjalnych receptorów i już dzisiaj proces precypitacji białka można tłumaczyć zjawiskami koloido-chemicznymi bez uciekania się do problematycznej grupy zymoforowej. Tak samo sprawa wiązania dopełniacza jest uwarunkowana -jak dziś przyjmujemy - adsorbcją, Wiemy, że agar, kaolina i inne ciała wychwytu...

Nowe srodki zaprzestania palenia przez komisje lacznikowa

Chociaż nie dostosowaliśmy się do wielokrotnego testowania w naszych analizach (z wyjątkiem ustawienia wartości P <0,01 jako wskazującej na istotność statystyczną, aby być spójnym z raportem klinicznych wyników badania COURAGE), spójność wyników z wieloma znaczące wartości P sprawia, że jest mało prawdopodobne, że wyniki są wynikiem przypadk...

Najnowsze zdjęcia w galerii ortopedawarszawa:

325#allegro kraków , #rwa barkowa leczenie , #rwa ramienna objawy , #schizofrenia paranoidalna rokowania , #usg jamy brzusznej rzeszów , #protezy akrylowe , #radiukiewicz grzegorz , #bostonka powikłania , #allegro czestochowa , #choroba bostońska zarażanie ,