Zasada martwego dawcy i przeszczepianie narządów cd

Jeśli jednak krytyka obecnych metod diagnozowania zgonu jest prawidłowa, takie działania już mają rutynowy charakter. Ponadto, w nowoczesnych oddziałach intensywnej terapii, etycznie uzasadnione decyzje i działania lekarzy są już bezpośrednią przyczyną śmierci - na przykład w przypadku wycofania wentylacji mechanicznej. Niezależnie od tego, czy śmierć nastąpiła w wyniku wycofania respiratora, czy pobrania narządu, istotnym etycznie warunkiem jest zgoda pacjenta lub surogatu. Przy takiej zgodzie nie ma żadnej szkody ani krzywdy wyrządzonej w odzyskiwaniu ważnych narządów przed śm...

wedruje z jajnika gameta zenska

Jest to szlak, którym wędruje z jajnika gameta żeńska, zarodek i wreszcie płód do zatoki 1 moczowo płciowej, a stąd na zewnątrz ustroju samicy. Będzie korzystne rozróżnić już obecnie w każdym z symetrycznie rozmieszczonych przewodów Miillera trzy zasadnicze odcinki. Są to: odcinek początkowy, przyjajnikowy – część jajowodowa (pars oriductina), odcinek środkowy – cześć maciczna (pars uterina) i wreszcie odcinek końcowy, przyzatokowy – część pochwowa (pars vaginalis) Dalsze losy przewodów Miillera przedstawiają się nieco odmiennie u poszczególnych ssaków. U - Monotrem...

Skóra moszny

Zanalizujemy budowę ściany, począwszy od warstwy powierzchownej. a) – Skóra moszny (cutis scroti). Charakterystykę jej podano powyżej. b) – Opona mięśniowata (tunica dartos) jest homologiem tkanki łącznej podskórnej ściany brzusznej i zawiera liczne pasma mięsne gładkie. Zwiększenie stanu napięcia opony mięśniowatej (np. wskutek chłodu, podniecenia płciowego) wywołuje silniejsze zmarszczenie skóry moszny. Opona mięśniowata tworzy główny zrąb – przegrody mosznowej. c) – Dźwigacz jądra (m. cremaster), powstały z m. skośnego brzucha wewn. i m. poprzecznego b...

Skutecznosc szczepionki przeciwko duzej dawce w porównaniu ze standardowa szczepionka przeciw grypie u starszych osób doroslych AD 7

Ścianę tworzy łącznotkankowa błona podstawna (membrana basalis), na niej zaś jest umieszczony wielowarstwowy nabłonek plemnikotwórczy. Warstwę najgłębszą tego nabłonka tworzą komórki macierzyste plemników - spermatogonia, a wśród nich stosunkowo nieliczne komórki odżywcze, zwane- komórkami Sertoliego. Rozmnażające się spermatogonia dają początek następnej warstwie nabłonka plemnikotwórczego. W skład tej warstwy wchodzą - spermatocyty, wywodzące się oczywiście ze spermatogoniów. Dzięki podziałowi każdego ze spermatocytów powstają dwie- prespermatydy, układające si...

Najnowsze zdjęcia w galerii ortopedawarszawa:

325#choroba bostońska jak długo zaraża , #grzegorz radiukiewicz , #choroba bostońska w ciąży , #biokominek allegro , #allegro kraków , #rwa barkowa leczenie , #rwa ramienna objawy , #schizofrenia paranoidalna rokowania , #usg jamy brzusznej rzeszów , #protezy akrylowe ,