Ipilimumab dla pacjentów z nawrotem po przeszczepie allogenicznym cd

Pacjenci, którzy nie mieli progresji choroby lub niedopuszczalnych efektów toksycznych, mogli nadal otrzymywać leczenie podtrzymujące co 12 tygodni przez okres do 60 tygodni. Badanie zostało zaprojektowane wyłącznie przez autorów, a sponsorem regulacyjnym był Cancer Therapy Evaluation Program (CTEP) National Cancer Institute. Badany lek dostarczył producent, Bristol-Myers Squibb, do CTEP, który rozprowadził go do uczestniczących stron. Producent nie miał ...

W napletku wyrózniamy dwie blaszki

W napletku wyróżniamy dwie blaszki: - blaszkę zewnętrzną (lamina ext. ) o charakterze skórnym, wyposażoną we włosy lub ich pozbawioną, oraz blaszkę wewn. (lamina int. ), która przybrała postać śluzów ki i u nasady żołędzi przechodzi wprost w jej skórę. Blaszka wewnętrzna jest często wyposażona w drobne grudki chłonne, a ponadto zawiera – gruczoły napletkowe (glae. praeputiales), wytwarzające wraz ze złuszczonym nabłonkiem tzw. ...

Placebo w reumatoidalnym zapaleniu stawów AD 3

Wszyscy pacjenci przyjmowali metotreksat i za pomocą interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej, byli losowo przydzielani, w stosunku 4: 4: 4: 1: 1, do jednego z pięciu schematów leczenia: 5 mg tofacitinibu dwa razy na dobę, 10 mg tofacitinibu dwa razy na dobę, 40 mg adalimumabu podawanego we wstrzyknięciu podskórnym raz na 2 tygodnie, placebo przez 3 miesiące lub 6 miesięcy, a następnie 5 mg tofacitinibu dwa razy na dobę i placebo przez 3 miesiące lub 6 mi...

Taka operacje robimy tylko wówczas, gdy katnica jest bardzo ruchoma

Tkanka łączna, przedzielająca poszczególne pęcherzyki, zawiera u Rodentia i u Oarnirora, a być może i u innych ssaków, tzw. – komórki śródmiąższowe (celiulae interstitiales), których całokształt uchodzi za gruczoł dokrewny, opisywany pod nazwą – gruczołu miąższowego jajnika (gla. interstitialis orarii). Zresztą i sam pęcherzyk Graafa musi być uważany za swoisty gruczoł dokrewny, którego hormon - folikulina wywołuje rozrost śluzówki maci...

Najnowsze zdjęcia w galerii ortopedawarszawa:

325#biokominek allegro , #allegro kraków , #rwa barkowa leczenie , #rwa ramienna objawy , #schizofrenia paranoidalna rokowania , #usg jamy brzusznej rzeszów , #protezy akrylowe , #radiukiewicz grzegorz , #bostonka powikłania , #allegro czestochowa ,