Na wolnym koncu penisa widnieje niewielki - otwór cewki zewn.

Na wolnym końcu penisa widnieje niewielki – otwór cewki zewn. (orijicium urethrae ext. ), stanowiący zakończenie przewodu moczowo-płciowego wtórnego. Ten koniec wolny jest skierowany ku przodowi (penis anterersus), z wyjątkiem Torbaczy i kotowatychu których jest zwrócony ku tyłowi (penis retrorersus). Zrębem męskiego narządu kopulacyjnego są trzy ciała jamiste (corpora carernosa), z których każde jest otoczone łącznotkankową – oponą białawą (tunica aibuęinea) . Budowa ciał jamistych jest nader swoista i prze...

Odcinki jajowodowe przewodów Miillera

Odcinki jajowodowe przewodów Miillera albo jajowody zachowują zawsze pełną niezawisłość. Z powyższego wynika jasno, że w grupie ssaków daje się zauważyć wyraźna dążność do zespolenia przewodów Miillera, które posuwa się od zatoki moczowopłciowej w kierunku jajowodów, przy czym ,w ich odcinkach macicznych dają się stwierdzić u poszczególnych Jednopochwych różne stany jednoczenia się. W ten sposób możemy rozróżnić następujące typy budowy 1) - Macica podwójna (uterus duplex), występująca u Chiroptera, Dermopter...

krawedz krezkowa

Nie okryta otrzewną krawędź krezkowa stanowi tzw. – wnękę jajnikową (hilus orarii), poprzez którą wnikają naczynia i nerwy do wnętrza jajnika. Z dwóch końców jajnika - koniec maciczny (extremitas uterina) jest przytwierdzony do macicy za pośrednictwem-więzadła janikowego (lig. orarii proprium), wyposażonego w liczne miocyty gładkie, - koniec zaś jajowodowy (extremitas iubaria) pozostaje w bliskim związku z początkiem jajowodu, tj. z jego - lejkiem (infundibulum. resp. ampulla) przy pomocy tzw. strzępu jajnikowego...

Proaktywna reakcja na nadużywanie opioidów na receptę cd

Indeks masy ciała jest to waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach. Aby przetestować spójność i trafność naszych wyników, zbadaliśmy efekty leczenia w różnych podgrupach. Nie stwierdzono istotnych interakcji między procedurą CABG a dowolnymi zmiennymi podgrupy, z wyjątkiem stanu cukrzycy (rysunek 2 i tabela S5 w dodatkowym dodatku). W 4,8 roku po randomizacji wśród chorych na cukrzycę drugi wynik leczenia pierwotnego wystąpił u 250 pacjentów (22,7%) w grupie bez pompy iu 294 pacjentów (26,1%) w grupie ...

Najnowsze zdjęcia w galerii ortopedawarszawa:

325#biokominek allegro , #allegro kraków , #rwa barkowa leczenie , #rwa ramienna objawy , #schizofrenia paranoidalna rokowania , #usg jamy brzusznej rzeszów , #protezy akrylowe , #radiukiewicz grzegorz , #bostonka powikłania , #allegro czestochowa ,