Wyrzucone z jajnika oogonium dostaje sie do jajowodu

Osłonkę oogonium, utworzoną przez komórki pęcherzykowe, nazywamy – pierścieniem promienistym (corona radiata ; . Wyrzucone z jajnika oogonium dostaje się do jajowodu. Jak łatwo było zauważyć, nazywałem dotychczas stale gametę żeńską - oogonium. Czyniłem to z rozmysłem, gdyż w tym etapie swego rozwoju gameta jest jeszcze nie dojrzała, albowiem posiada pełną i ściśle określoną ilość chromozom...

Uklad plciowy zenski

Między obydwiema blaszkami surowiczymi tego więzadła przebiegają naczynia i nerwy zaopatrujące narządy płciowe. W więzadle szerokim rozróżniamy trzy części: część obejmującą jajnik-krezkę jajnikową(mesorarium. ), część obejmująca jajowód – krezkę jajowodową (mesosaipin) i wreszcie część spowijająca samą macicę – więzadło szerokie właściwe (lig. latum proprium). Układ płciowy że...

Przedoperacyjna chemioradioterapia w przypadku raka przełyku

Rola chemioradioterapii w leczeniu pacjentów z rakiem przełyku nie jest dobrze ustalona. Porównaliśmy chemioradioterapię, a następnie operację z samą operacją w tej populacji pacjentów. Metody
Losowo przydzieliliśmy pacjentów z guzami, w których można dokonać resekcji, aby otrzymać operację samodzielnego lub cotygodniowego podawania karboplatyny (dawki miareczkowane do uzyskania powierzchni pod ...

dr salomon kardiolog wrocław

Utrata masy ciała chroni przed cukrzycą typu 2, ale jest trudna do utrzymania tylko dzięki modyfikacji behawioralnej. W analizie danych z nierandomizowanego, prospektywnego, kontrolowanego badania zbadano wpływ chirurgii bariatrycznej na profilaktykę cukrzycy typu 2. Metody
W tej analizie uwzględniliśmy 1658 pacjentów poddanych operacjom bariatrycznym i 1771 osób z grupą kontrolną otyłą (z dopasowan...

Najnowsze zdjęcia w galerii ortopedawarszawa:

325#rwa barkowa leczenie , #rwa ramienna objawy , #schizofrenia paranoidalna rokowania , #usg jamy brzusznej rzeszów , #protezy akrylowe , #radiukiewicz grzegorz , #bostonka powikłania , #allegro czestochowa , #choroba bostońska zarażanie , #przychodnia aon rembertów ,